24.08.2015 | Teksti Risto Vaittinen

Olemme lähellä, näemme kauas

Turku Energian brändi on läsnä kaikkialla siellä, missä Turku Energiakin on. Turku Energian brändi on se tunne, jonka herätämme ihmisten mielessä. Se määrittää, mitä Turku Energiasta ajatellaan ja millaiseksi meidät koetaan.

Turku Energian brändin elinkaari on ollut kohtuullisen pitkä. Kaikille turkulaisille jo tutuksi tullut ilmeemme on ollut voimassa jo 2000-luvun alusta lähtien. Koska edellisestä brändiuudistuksesta on kulunut jo tovi, päätimme lähteä selvittämään mielikuvaa Turku Energiasta syksyllä 2014 yhteistyössä TNS Gallupin kanssa. Kysyimme muun muassa: Mitä Turku Energiasta ajatellaan tai mistä meidät tunnetaan? Ovatko mielikuvat Turku Energiasta alkuunkaan oikeita? Mitä haluaisimme meistä tiedettävän ja ajateltavan? Voiko mielikuvaan vaikuttaa?

Tärkeää oli myös se, että brändimme tukee ympäristövastuullista toimintaamme ja tulevaisuuden tavoitettamme, jonka mukaan 2020 vuonna 50 prosenttia myymästämme sähköstä ja lämmöstä on hankittu ja tuotettu uusiutuvalla energialla. Halusimme myös varmistaa, että keväällä voittamamme Vuoden ilmastoteko 2015 -tunnustus ei jää vain tämän vuoden asiaksi vaan, että tänä vuonna käynnistyneiden hankkeiden kautta tehdyt ilmastoteot tulisivat olemaan brändimme ytimessä myös jokaisena tulevana vuotena.

Tulokset ja brändin nykytila-analyysi kertoivat, että brändin päivityksen aika oli käsillä. Brändimme ei enää viestinyt niitä asioita, joita Turku Energia haluaa tänä päivänä olla. Brändin kehittämiseksi tehtävät toimenpiteet tunnistettiin ja kehitystyö käynnistettiin vuoden 2015 alussa yhteistyössä Ground Comminicationsin ja Satumaa Familyn kanssa.

Kehitystyön aikana tarkastelimme kriittisesti muun muassa edellisiä asiakaslupauksia sekä niiden viestimiä asioita. Pohdimme, tukevatko ne sitä mielikuvaa, jota haluamme Turku Energian synnyttävän. Kehitystyö on nyt saatu päätökseen, ja Turku Energian brändi on päivitetty tukemaan visiotamme ja strategiaamme. Uudistettu brändimme kiteytyy uuteen asiakaslupaukseen ”Olemme lähellä, näemme kauas”. Asiakaslupaus kertoo meistä läheisenä ja paikallisena, luotettavana, palvelevana ja eteenpäin katsovana energiayhtiönä. Asiakaslupaus on viesti, joka tiivistää sen, mitä Turku Energia on tänään ja mitä haluamme sen olevan tulevaisuudessa. Tämä lupaus konkretisoituu jokaisessa kohtaamisessa asiakkaan tai yhteistyökumppanin kanssa.

Vaikka kehitystyö on nyt tullut päätökseensä, uudistetun brändin rakentaminen ulkoisesti on vasta alkamassa. Ensimmäisenä uusi ilme näkyi messuosastollamme Turun Messuilla. Turku Energian osasto oli rakennettu uuden brändi-ilmeen mukaisesti ja nähtävillä oli mm. uusi logo, värimaailma ja kuvamaailma sekä tarinoita tämän päivän Turku Energiasta. Jatkossa uusi ilmeemme tulee näkymään kaikkialle, missä Turku Energiakin näkyy.

Me turkuenergialaiset olemme ylpeitä uudistetusta brändistämme ja toivomme, että tämä kehitystyö auttaa meitä olemaan entistäkin parempi, paikallisesti palveleva energiayhtiö, jonka asiantuntijoiden vakaisiin ja osaaviin käsiin voit luottavaisin mielin jättää energia-asiasi nyt ja tulevaisuudessa.

Lämmintä alkusyksyä!

Risto Vaittinen

Kirjoittaja toimii toimitusjohtajana Turku Energiassa

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: