27.10.2015 | Teksti Tomi Toivonen

Katuvalaistus turvanamme

Viime aikoina emme ole voineet välttyä uutisilta onnettomuuksista tiealueilla. Varsinkin suojateillä tapahtuneet onnettomuudet ovat nousseet otsikoihin.

Perimmäiset syyt onnettomuuksiin saattavat usein jäädä epäselviksi ja varmasti niitä on monia muitakin kuin näkyvyys. Omaan näkyvyyteensä jokainen voi vaikuttaa pukeutumisella, heijastimilla ja valoilla. Niiden teho varsinkin valaisemattomilla tieosuuksilla on huomattava. Kaupunkioloissa tilanne on joskus toisenlainen. Valon määrä ja laatu saattaa joskus olla jopa häiritsevää ja näin ollen se lisää liikenteen haastavuutta ja kanssaliikkujien havaitsemista.

Valaistuksella on merkittävä vaikutus ihmisen kykyyn havainnoida ympäristöään. Vuosikymmenten aikana tällä alueella on otettu merkittäviä askelia eteenpäin. Nyt olemme jo tasolla, jossa itse valon määrää voidaan laskea, mutta silti parantamalla valon laadullisia ominaisuuksia näkyvyys alueella paranee. Nykyaikaisen LED-valaisimen kyky toistaa värejä ja parantaa kontrastia auttavat havainnoimaan kohteiden rajoja ja liikkeitä paremmin. Myös linssitekniikan tuomat edut valon suuntaamisessa ja rajaamisessa ovat parantaneet näkyvyyttä valaistuilla alueilla huomattavasti. Samalla on kuitenkin pystytty huomattavaan parannukseen energiatehokkuudessa ja käyttökustannuksissa.

Turussa joka neljäs katuvalo on jo LED-tekniikalla toteutettu

LED-tekniikkaan siirtyminen ei kuitenkaan ole syntynyt ilman ponnisteluja. Turku Energialla sen eteen on tehty töitä jo vuosia testaamalla eri valaisinmalleja ja varsinkin niiden kestävyyttä sekä teknisiä ominaisuuksia. Useiden valmistajien tuotteita on asennettu eri olosuhteisiin ja paikkoihin pitkin kaupunkia. Iso askel eteenpäin otettiin elohopeahöyrytekniikalla toteutettujen valaisimien käytönsääntelyllä EU:n toimesta. Ensi askeleet ovat olleet näiden valaisimien ja lamppujen myynnin voimakas rajoittaminen EU:n alueella.

Turun kaupungin tapa toteuttaa valaistuksen uusiminen painottaen tekniikkaa, energiansäästöä ja valaisimen elinkaarta onkin ollut erinomainen pohja uuden tekniikan tuomiseksi katuvalaistukseen. Sama tuntuu toistuvan ympäristökunnissa, kun Salo on ottanut ison harppauksen samaan suuntaan. Tämän kaltaiset teot vaativat päättäjiltä ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta, mutta tulokset saattavat positiivisuudellaan yllättää kaikki.

Valoa taantuman synkkyyteen saadaan, kun investointeja tehdessä mietitään kokonaisuutta vähän laajemmin. Turussa ja Salossa käytettävät yli 12 000 valaisinta on suunniteltu ja valmistettu Salossa Easy Ledin tehtaalla. Kaikki 12 000 LED-valaisinta Turun ja Salon kujille, kaduille, kuntoradoille, koulujen pihoille ja jääharjoitushalleihin suunnitellaan ja asennetaan Turku Energian toimesta vuoden 2016 loppuun mennessä.

Toivoisinkin kaikilta kunnilta ja kaupungeilta samaa rohkeutta kuin mitä Turku ja Salo ovat osoittaneet päätöksissään katuvalaistuksen uusimisessa. Siten voimme taata turvallisemman ja energiatehokkaamman asuinympäristön kaikille kaupunkilaisille.

Tomi Toivonen
Kirjoittaja on Urakointipalvelut-yksikön johtaja Turku Energiassa

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: