23.12.2015 | Teksti Risto Vaittinen

Katsaus menneeseen ja suuntaviivoja tulevaan

Taas on takana yksi työntäyteinen ja kiireinen syksy. Tuntuu siltä, että muutostahti toimialalla ja toimintaympäristössä kiihtyy koko ajan. Näihin muutoksiin olemme vastanneet kehittämällä yhtiömme rakennetta ja toimintaa.

Olemme vieneet eteenpäin useampia energian tuotantoon ja hankintaan liittyviä hankkeita, joilla varmistamme yhtiömme kilpailukykyisyyden ja tuotannon ympäristöystävällisyyden tulevaisuudessa. Näiden hankkeiden avulla olemme omalta osaltamme kantaneet kortemme kekoon myös kansainvälisen ilmastosopimuksen syntymisessä.

Turku Energia osallistui Turun kaupungin ja Sitran kanssa Pariisin ilmastokokoukseen, jossa esittelimme Turun energiajärjestelmän uudistamishanketta. Oli hienoa huomata, että kansainvälisessä kontekstissakin Turun hiilineutraaliustavoitteet ovat realistisia ja toteutettavissa olevia. Turku Energian tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian määrää 50 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, ja Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Muillakin ilmastokokouksessa esiintyneillä 12 kaupungeilla oli samantyyppiset tavoitteet kuin Turulla.

Turku Energia on kirkastanut kuluvana vuonna brändiään, ja uuden asiakaslupauksemme "Olemme lähellä, näemme kauas" siivittämänä panostamme myös ensi vuonna vahvasti muun muassa monikanavaisen asiakaspalvelumme kehittämiseen sekä strategisten tavoitteidemme saavuttamiseen, joilla on vaikutuksensa myös pitkälle tulevaisuuteen.

Tässä muutosten vyöryssä emme ole unohtaneet nykyaikaisen yhteiskunnan infrastruktuuriin olennaisesti kuuluvien sähkö- ja lämpöverkkojen kehittämistä emmekä ole verkostovelkaa tekemällä rahoittaneet muuta toimintaa. Verkkojen kehittämisessä, automatisoinnissa ja älykkyyden lisäämisessä olemme toimialan kärkiyhtiöiden joukossa.

Kulunut vuosi on myös ollut myös taloudellisesti haastava. Vuosi on ollut normaalia selvästi lämpimämpi, ja Suomen talouskehitys on jatkunut vaisuna. Nämä ovat vähentäneet sekä sähkön että erityisesti lämmön kysyntää ja pienentäneet energiatuotteiden myyntikatetta. Runsaat sateet Norjassa ja Ruotsissa ja massiivinen tuki uusiutuvalle energialle ovat pitäneet sähkön markkinahinnan ennätyksellisen alhaalla ja alentaneet sähkön oman tuotannon arvoa.

Energiatuotteiden myyntikatteen pienenemisestä johtuen emme aivan saavuta taloudellisia tavoitteitamme. Kaikesta huolimatta olemme pystyneet saavuttamaan kaikki toiminnalliset tavoitteemme; sähkön ja lämmön toimitusvarmuus on ollut koko vuoden erittäin hyvä ja asiakastyytyväisyys on tavoitellulla tasolla.

Toivotan kaikille rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2016!

Risto Vaittinen

Kirjoittaja toimii toimitusjohtajana Turku Energiassa