14.08.2015 | Teksti Ville Pentti

Energiaa auringosta

Bioenergia on Suomelle merkittävä ympäristöystävällinen energianlähde, mutta muutakin sen ohelle tarvitaan, jotta isot muutokset saadaan tehtyä. Olisiko aurinkoenergiasta vastaus tähän?

Keväällä laaditussa hallitusohjelmassa jatketaan uusiutuvia energiamuotoja suosivia linjauksia, joihin Suomi on jo aiemminkin sitoutunut muun muassa EU:n ilmastopolitiikan tavoitteiden kautta. Tämä tarkoittaa sekä kotimaisen fossiilisen energiantuotannon että tuontienergian korvaamista kotimaisella uusiutuvalla energiantuotannolla. Tuulivoiman rakentamisessa otetaan kuitenkin aikalisä, koska tukijärjestelmä on muuttumassa. Myöskään vesivoimaa ei voida Suomessa merkittäviä määriä lisätä. Mistä saadaan siis tarvittava määrä kotimaista uusiutuvaa energiantuotantoa?

Bioenergia on Suomelle merkittävä ympäristöystävällinen energianlähde, mutta muutakin sen ohelle tarvitaan, jotta isot muutokset saadaan tehtyä. Olisiko aurinkoenergiasta vastaus tähän kysymykseen? Kiinnostus auringosta saatavaan energiaan on viime vuosina kasvanut erittäin nopeasti. Kesämökkien lisäksi aurinkoenergiasta ja aurinkosähköstä on tullut varteenotettava vaihtoehto mm. omakotitaloihin. Näiden pientuotantoratkaisujen lisäksi aivan viime aikoina Suomessa on myös toteutettu muutama suurempi aurinkovoimala sekä julkaistu suunnitelmia tällaisten rakentamisesta.

Saksasta on hyvä ottaa mallia aurinkoenergian tuotannosta. Siellä aurinkopaneeleiden määrä on jo niin suuri, että paneeleiden yhteenlaskettu sähkön tuotanto riittäisi huippuhetkinä kattamaan Suomen kovimman pakkaspäivän hetkellisen kulutuksen. Ja ylimääräistäkin riittäisi vielä pitkälle vaikka Ruotsin tarpeisiin. Suomessa kiinnostusta aurinkoenergian tuotantoon on ollut, mutta vain vähän on saatu toteutettua. Syynä on ennen kaikkea oman aurinkovoimalan rakentamisen kalleus. Kuluttaja joutuu panostamaan paneeleihin useita tuhansia euroja ja takaisinmaksuajat painuvat edelleen helposti jopa yli kymmenen vuoden, toki paikasta huomattavasti riippuen. Ero Saksaan ei synny aurinkopaneeleiden tai asennusten kustannuksista, eikä merkittävästi auringon paisteen määrästäkään. Saksalla on erittäin voimakas tukipolitiikka, jolla aurinkosähkön tuotantoa on tehty kannattavaksi niin yksittäisten kuluttajien pieniin paneeliratkaisuihin kuin suurempiin aurinkovoimaloihinkin.

Aurinkopaneeleiden hinnat ovat kuitenkin laskeneet voimakkaasti ja kehitys näyttäisi jatkuvan, joten aurinkoenergia muuttuu jatkuvasti houkuttelevammaksi. Lisäksi kyse on tietysti taloudellisten syiden lisäksi myös arvovalinnasta, jolle jokainen asettaa omien periaatteidensa mukaisen ”hintalapun”. Näiden syiden kautta on helppo ennustaa, että aurinkoenergia tulee yleistymään voimakkaasti Suomessa.

Turku Energialla on myös vahvat tavoitteet uusiutuvien ja ympäristöystävällisten energiantuotantomuotojen lisäämiseen. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2020 mennessä 50 prosenttia myymästämme sähköstä ja kaukolämmöstä on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla. Tunnustuksena tämän tavoitteen eteen tehdyistä toimenpiteistä Turku Energialle myönnettiinkin tänä keväänä Vuoden Ilmastoteko 2015 -palkinto.

Uusiutuvan sähköntuotannon lisäämiseksi panostamme erityisesti tuuli- ja vesivoimaan, mutta tutkimme myös aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuuksia. Konkreettisena tekona ostamme kuluttajien ja yritysten aurinkovoimaloissa tuotettua sähköä. Parhaillaan menossa on pilottivaihe, jonka aikana kertyneiden kokemusten pohjalta luomme aurinkoenergian ostamiseen asiakkaita parhaiten palvelevan mallin.

Viime vuoden lopulla rakensimme puolestaan oman aurinkovoimalan Linnankatu 65:n vanhan voimalaitoksen katolle. Voimalan avulla tutkimme aurinkopaneeleiden toimivuutta ja huoltotarpeita Turun kaupunkialueella. Lisäksi meillä on kehityksessä aurinkoenergiaan liittyviä uusia ratkaisuja, jotka julkaisemme lähiaikoina.

Aurinkoenergia on siis tulevaisuuden energiaratkaisuiden joukossa potentiaalinen ja mielenkiintoinen vaihtoehto, jonka käyttömahdollisuuksia on syytä selvittää tarkasti. Ainoaksi tai pääasialliseksi tuotantomuodoksi siitä ei Suomeen meidän pitkien ja pimeiden talvien vuoksi ole, ainakaan ilman sähkön varastointiteknologian mullistavia ratkaisuja. Jokainen tuotettu kilowattitunti vähentää kuitenkin fossiilisen energiantuotannon tarvetta. Vielä tällä hetkellä aurinkoenergian massiivinen lisääminen tulisi erittäin kalliiksi, joko tukien tai sähkön hinnan nousun kautta, mutta kustannuskehitys on jo nyt lupaava. Uudet teknologiat tarvitsevat aina alkuvaiheen tekijöitä, jotta niillä on mahdollisuus kehittyä arkipäivän ratkaisuiksi. Tästä syystä myös Turku Energia on mukana tutkimassa tuotantomuotoa, joka jo tänä päivänä on arkipäivää, mutta jolla on mahdollisuus kehittyä nykyisestä pienestä roolista merkittäväksi osaksi energiantuotantoa.

Ville Pentti
Kirjoittaja toimii Sähkönmyynti-yksikön johtajana Turku Energiassa

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: