03.03.2016 | Teksti Katri Kronström

Aurinkopaneelin matka Kupittaalle

Kevään 2016 aikana Kupittaalle valmistuu aurinkovoimala, josta Turku Energian Sähkönmyynnin kuluttaja-asiakas voi vuokrata oman nimikkopaneelin. Nimikkopaneelin vuokraamalla jokainen voi osallistua ympäristöystävälliseen sähköntuotantoon sekä sen lisäämiseen Suomessa. Yhteensä 250 paneelin aurinkovoimalan toimittaa salolainen Areva Solar Oy.

Pyrimme aurinkovoimalan toimittajan valinnassa ekologisuuteen. Nyt paneelin matka käyttöpaikalle on lyhyt ja tuotanto sekä valmistusprosessi mahdollisimman vähäpäästöisiä. Millainen on aurinkopaneelin matka Turku Energian Kupittaan aurinkovoimalaitokselle?

Nimikkopaneeliemme matka alkaa Aasiasta. Kiina alkaa olla suurimpia aurinkokennojen tuottajia. Aurinkokennoteknologiassa pii on edelleen hallitseva raaka-aine, joka louhitaan maaperästä. Louhinnan jälkeen pii erotellaan muusta maa-aineksesta ja valetaan halutun malliseksi kappaleeksi. Pii leikataan mahdollisimman ohuiksi levyiksi, jonka jälkeen se menee pinnoitukseen ja printtaukseen. Lopuksi kennot testataan, ja testien perusteella piit jaetaan teholuokkiin. Aurinkovoimalan toimittaja Areva Solar Oy on valinnut piikennojen ja muiden materiaalien toimittajat laadun, luotettavuuden ja eettisten arvojen mukaan.

Kun pii-kennot saapuvat Salon tehtaalle, alkaa aurinkopaneelien valmistus. Paneelit tehdään ja kasataan Salossa. Areva Solarin paneeleiden pii-kennot tulevat Aasiasta, mutta muuten komponentit ovat pääosin Suomesta tai EU-alueelta. Paneelin valmistuksessa tarvitaan 10 erilaista komponenttia: mm. lasia, kennoja, juotosnauhaa, kosketussuojakalvoa, kytkentärasian.

Yhden paneelin valmistukseen kuluu Salon tehtaalla aikaa noin 5 - 6 minuuttia, jonka jälkeen aikaa varataan kuivumiseen ja jäähtymiseen. Tehdas tuottaa 90 - 100 perusaurinkopaneelia päivässä, pääsääntöisesti 1,6 neliömetrin kokoisia 265 W paneeleita. Salosta paneelit lastataan rekan kyytiin ja ajatetaan Turkuun Kupittaalle. Kupittaalla Teknologiakiinteistöjen katolle paneelit nostetaan nosturilla. Ennen paneelien asentamista on tehty myös paljon selvitystyötä ja hoidettu lupaprosessit kuntoon.

Aurinkopaneeleista saatavan energiatuoton määrään vaikuttavat auringon säteilymäärän ja paneelien tehokkuuden lisäksi niiden suuntaus, kallistuskulma ja varjostukset. Jotta aurinkopaneeleista saisi mahdollisimman suuren hyödyn, paneelien sijoittelu, suuntaus ja kallistuskulma on optimoitu tulevan käytön mukaan. Paras asennussuunta on kaakosta luoteeseen, josta etelän suunta on paras. Esteettömyyteen vaikuttavat esimerkiksi ympäröivien puiden ja rakenteiden varjostukset päivän aikana. Siksi olemme valinneet aurinkovoimalan sijainniksi kerrostalon katon. Itse aurinkovoimalan asennus vie noin 20 työpäivää. Voimalaa ei voida pystyttää, mikäli katto on luminen tai jäinen.

Suomessakin auringosta saa energiaa

Tiesitkö, että Etelä-Suomessa aurinko säteilee yhtä tehokkaasti kuin esimerkiksi Saksassa? Siellä sähkönkulutuksesta jo yli 5 %:a katetaan aurinkosähköllä. Etelä-Suomessa valtaosa auringon säteilyenergiasta saadaan maalis- ja syyskuun välisenä aikana, voimakkaimmillaan säteily on touko–heinäkuussa. Moni ajattelee, ettei Suomi ole aurinkoenergian käytön osalta paras maailmankolkka. Tämä on harhaluulo, sillä kun ilma kuumina kesäpäivinä kuumenee, paneelin tuotantoteho laskee hieman. Viileä aurinkoinen sää antaa erittäin hyvän hyötysuhteen tuotannolle.

Aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö on uusiutuvaa ja hankintakustannusten jälkeen ilmaista. Paneelien elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset syntyvät niiden tuotannosta ja käytön loputtua tapahtuvasta käsittelystä. Käytön aikana paneelit ovat päästöttömiä ja ympäristölle haitattomia. Aurinkopaneelit ovat myös pitkäikäisiä ja kestäviä sekä helppoja ja halpoja huoltaa. Aurinkokennojen hinnan laskun myötä kiinnostus aurinkoenergiaa kohtaan on kasvanut nopeasti.

Uskon, että lähitulevaisuudessa vastaavia aurinkovoimaloita rakennetaan useisiin kaupunkeihin. Turku Energian paneelit varattiin nopeasti. Jatkuvasti kasvava varausjono kertonee myös kiinnostuksesta ekologiseen sähköntuotantoon. Useat yritykset ovat ilmaisseet myös kiinnostuksensa tarjota sopivaa kattotilaa aurinkovoimaloiden rakentamiseen.

Oman aurinkopaneelin vuokraaminen on mielestäni juuri ajan hengen mukaista; se on helppoa ja kustannustehokasta. Pienellä valinnalla voi keventää omaa henkilökohtaista hiilijalanjälkeä. Oletko muuten jo käynyt katsomassa, kuka on vuokrannut nimikkopaneelin Kupittaalta? Heidän nimensä löydät täältä: www.turkuenergia.fi/aurinkovoimalat/kupittaa

Katri Kronström

Kirjoittaja toimii kuluttajamyynnin päällikkönä Turku Energian Sähkönmyynti-yksikössä.

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: