23.02.2017 | Teksti Maija Rauha | Kuvat Dreamstime ja haastateltavat

Voiko kuka tahansa ryhtyä sähkön pientuottajaksi?

Aurinkovoimala omakotitalon, mökin tai kerrostalon katolla voi houkuttaa, mutta maksaako sähkön pientuottajaksi ryhtyminen vaivan? Ja onko se aina mahdollistakaan? Asiantuntijat ottavat kantaa.

Reima Ojala

Kuka?
Turun kaupungin rakennusvalvontajohtaja, joka tuntee kaupungin kaavamääräykset ja lupakäytännöt kuin omat taskunsa.

Vastaus. 
Kyllä varmasti. Aurinkopaneelien asentamiseen ei kaikissa tapauksissa tarvita kaupungin toimenpidelupaa, eikä luvan saaminen myöskään yleensä ole ongelma. Rakennusjärjestyksessä kerrotaan, milloin lupaa ei tarvita.

Perustelut:

1 Asemakaava ei estä aurinkopaneelien asentamista, mutta mahdolliset kaavassa annetut suojelumääräykset tulee ottaa huomioon. Paneelit on syytä sijoittaa joko niin, etteivät ne näy tai niin, että ne sopivat julkisivuun. Esimerkiksi kerrostalon katolle asennetut paneelit eivät välttämättä näy maisemassa ollenkaan, mutta kyllä niiden silloinkin on syytä sopia rakennukseen sekä ympäristöön.

2 Rakennusjärjestyksen mukaan Turun ruutukaava-alueella eli kaupunginosissa I-IX tarvitaan aurinkopaneeleille aina toimenpidelupa. Lisäksi toimenpidelupaa edellytetään, jos toimenpide kohdistuu rakennusperintölailla tai kaavalla suojeltuun rakennukseen tai ympäristöön. Muualla on mahdollista asentaa korkeintaan kaksi paneelia ilman toimenpidelupaa, kun ne tulevat muualle kuin katujulkisivun puolelle. Niiden yhteispinta-ala saa tällöin olla korkeintaan 22 neliömetriä. Jos aurinkovoimala on tätä laajempi tai katujulkisivun puolella, pitää hakea lupa. Omakotitalojen pienvoimalat jäävät yleensä kooltaan luparajan alle.

3 Lupakäytännön tarkoitus on varmistaa, että pienvoimalat rakennetaan suunnitellusti ja niiden sopivuutta talon julkisivuun on harkittu. Paneelien kiinnitykset tulee tehdä rakennesuunnittelijan suunnitelman mukaisesti niin, että paneelit varmasti pysyvät paikoillaan tuulessakin. Jos vielä käytetään älykkäitä ja turvallisia järjestelmiä, joissa ohjausjännite ei nouse suureksi, luvan myöntämiselle harvoin on estettä.

4 Aurinkovoimalat ovat hiljalleen lisääntymässä Turussa liiketilojen katoilla, mutta ei voi sanoa, että taloyhtiöt tai omakotiasujat olisivat olleet innokkaita tässä suhteessa. Myöskään omalle tuulivoimalalle ei ole kukaan hakenut lupaa. Maalämpökaivoja tehdään paljon omakotitaloihin.

Kirsi Sivonen

Kuka?
Motivan asiantuntija, joka on antanut sydämensä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistämiselle Suomessa. Motiva tarjoaa tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla tehdään resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja.

Vastaus.
Kyllä, sähköä voi tuottaa niin pientalossa tai mökillä, taloyhtiössä kuin maatilallakin, muttei se aina ihan yksinkertaista ole. Vaivattomimmin pientuotantoon pääsee kiinni osallistumalla uusiutuvan energian joukkorahoitukseen tai vuokraamalla sähköyhtiöltä oman aurinkopaneelin.

Perustelut:

1 Verkkoyhtiö on velvoitettu ottamaan vastaan pientuotannolla tuotettua sähköä, mikä mahdollistaa sähköverkkoon kytketyt järjestelmät. Kannattavinta on käyttää sähkö itse, sillä yleensä myydystä sähköstä saa pienemmän hinnan kuin mitä ostettu sähkö maksaa. Toivottavasti tulevaisuudessa voimme käyttää nettomittarointia, jossa tuotanto ja kulutus kompensoidaan ja asiakas maksaa vain kuluttamastaan sähköstä. Sähkön varastoiminen on vielä suhteellisen kallista, mutta akut kehittyvät ja niiden hinnat laskevat. Tulevaisuudessa voi olla kannattavaa varastoida tuottamaansa sähköä omaan akustoon tai sähköauton akkuihin.

2 Erityisesti aurinkopaneelien hinta on pudonnut, mutta aurinkosähköjärjestelmään tarvitaan toki muutakin. Kuluttajat eivät saa sähköntuotantojärjestelmien hankintaan tukea, mutta ainakin omakotitalojen remontoijat saavat asennuksesta kotitalousvähennystä. Yritykset ja kunnat voivat saada näihin investointeihin energiatukea. Teknologiaa valittaessa ja järjestelmää mitoittaessa kannattaa tarkastella omaa kulutusta, jotta saisi mahdollisimman paljon tuotetusta sähköstä omaan käyttöön. Tämä parantaa järjestelmän kannattavuutta.

3 Oman aurinkopaneelin tai muun piensähköjärjestelmän hankintaa voi ajatella pitkäaikaisena sijoituksena. Professori Raimo Lovio on todennut, että rahan pitäminen katolla on parempi kuin sen pitäminen nollakorkoisella pankkitilillä.

4 Tuottamalla piensähköä olemme omavaraisempia ja vähemmän riippuvaisia energian hinnan vaihteluista. Tämä koskee niin omakotitalon omistajaa, isoa kiinteistöä, teollisuuslaitosta kuin koko Suomen maata. Piensähkön tuotantoa lisäämällä parhaimmillaan vähennämme tuontisähkön ja -polttoaineiden tarvetta ja parannamme kauppatasetta. Koko sähköntuotantojärjestelmä elää murrosta, jossa vähitellen tulee enemmän ja enemmän pientuotantoa. Tämä tulee vaatimaan älykkäitä sähköverkkoja ja kulutusjoustoja sekä mahdollisesti myös varastointia.

Katri Kronström

Kuka?
Turku Energian kuluttajamyynnin päällikkö. Hän seuraa sähköalan trendejä ja keskustelua osana työtään, johon liittyy sähkön kuluttajatuotteiden kehittäminen.

Vastaus.
KYLLÄ, kun tietyt edellytykset täyttyvät. Sähkön pientuottajaksi ryhdytään useimmiten ympäristösyistä.

Perustelut:

1 Melkein mikä tahansa pientalo sopii energian pientuotantoon. Tulevaisuudessa omaa energiantuotantoa saatetaan jopa edellyttää uusilta omakotitaloilta. Ennen aurinkopaneelien hankkimista kannattaa kuitenkin tarkistaa kunnan rakennusvalvonnasta, onko kaavassa rajoituksia ja mitä lupia tarvitaan. Suosittelen myös luotettavan asiantuntijan kutsumista arvioimaan, sopivatko paneelit omalle katolle, koska esimerkiksi ilmansuunnat ja paikan varjoisuus vaikuttavat asiaan. Tuuli- tai bioenergiavoimala tulee kysymykseen lähinnä yhdistettynä maa- ja karjataloustuotantoon.

2 Jos sähköä jää yli omasta käytöstä, pientuottajan on tehtävä sopimus sähkönmyyjän kanssa sen myynnistä. Ylijäämän myyminen ei kuitenkaan ole kannattavaa nykyisillä sähkön hinnoilla. Järkevintä on yleensä käyttää sähkö itse. Säästöä syntyy, kun ostetun sähkön hinta ja jakeluverkon siirtomaksut sekä verot jäävät pois. Pientuotannon laitteiston takaisinmaksuaika vaihtelee nykyisellään paljon riippuen siitä, pystyykö itse käyttämään kaiken tuotetun sähkön ja kuinka paljon kohteessa tulee asennuskustannuksia. Pientuotannosta ei tarvitse maksaa sähköveroa, mikäli tuotanto on alle 800 MWh vuodessa.

3 Taloyhtiöissä sähkön pientuottajaksi ryhtyminen edellyttää yhtiökokouksen päätöstä. Päätös tarvitaan investointikustannusten jaosta osakkaiden kesken sekä siitä, miten yli jääneen sähkön myynnistä saatu hyöty jaetaan osakkaiden kesken. Myös taloyhtiö hyötyy omasta sähköntuotannosta eniten, kun se pystyy käyttämään sähkön omassa kiinteistössä. Esimerkiksi piha- tai käytävävalaistus tai autojen ja tulevaisuudessa sähköautojen sähköpistokkeet voivat toimia itse tuotetulla energialla.

4 Hajautettu energiantuotanto on päivän sana ja tulevaisuuden trendi. Kun aurinkopaneelien hinnat vielä hieman laskevat, investoinnit siihen alkavat olla myös kannattavia. Pientuotantolaitosten määrä on viime aikoina tuplaantunut vuodesta toiseen, mutta isoa ryntäystä vasta odotellaan. Turku Energia tukee hajautettua energiantuotantoa ostamalla tuottajilta yli jäävän sähkön.

www.motiva.fi/aurinkosahko
www.motiva.fi/sertifioidutasentajat

Sinua saattavat kiinnostaa myös: