27.11.2017 | Teksti Maija Rauha | Kuvat Markku Koivumäki ja haastateltavat

Tekevätkö taloyhtiöt tarpeeksi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi?

Taloyhtiö voi vähentää hiilidioksidipäästöjä parantamalla energiatehokkuuttaan ja kiinnittämällä huomiota siihen, miten sen käyttämä energia tuotetaan. Keinoja on viljalti aurinkopaneeleista ja led-lampuista lämpimän veden kulutuksen vähentämiseen ja patteriverkoston säätöihin asti.

Marjatta Roth 

Kuka?
Kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolun toimitusjohtaja ja isännöitsijä. 13 talon vuokrataloyhtiön julkisivukorjauksessa on rakennettu kahden kerrostalon päätyyn aurinkovoimala ja tehty useita muita energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja.

Vastaus:
EIVÄT. Moni voisi tehdä nykyistä enemmän, mutta harva taloyhtiö ajattelee kokonaistaloudellisesti. Energiatehokkuuden parantaminen on osa pitkäjänteistä korjaussuunnittelua.

Perustelut:

❯ Energiatehokkuus tarkoittaa samalla hiilidioksidipäästöjen vähenemistä. Meillä uusittiin vuonna 2014 aloitetussa ja pian valmistuvassa remontissa julkisivujen ja ikkunoiden lisäksi ilmanvaihtoa, viemäröintejä, taloautomatiikkaa sekä kerhotiloja. Suunnittelussa ja toteutuksessa olivat kaikessa ohjenuorana kustannustehokkuus sekä energiatehokkaat ratkaisut.

❯ Aurinkopaneelien käyttö julkisivumateriaalina oli tavoitteemme jo hankkeeseen ryhtyessämme, koska tämä toteutustapa vastaa parhaiten tavoitteeseemme kustannustehokkaasta huollettavuudesta ja käytettävyydestä. Uskon aurinkoenergian lisääntyvään käyttöön varsinkin, kun tekniikkaa kehitetään, laitteiden hinnat alenevat ja alan osaajia tulee markkinoille enemmän.

❯ Oman voimalamme aurinkoenergialla toimivat jatkossa esimerkiksi talojen ilmanvaihtokoneet, saunojen kiukaat ja hissit. Lisäksi rappukäytävien, kellareiden, saunatilojen ja talojen valaistus, kerhotilojen valot ja sähköt sekä toimistorakennuksen sähkö tulee auringosta.

❯ Koska hanke toteutettiin perinteisen saneerausurakan sijasta allianssimallilla, pääsimme hyödyntämään juuri rakentamishetkellä olevan tiedon ja materiaalin hintatason sekä asiantuntija-avun. Valmistelimme ja mitoitimme hankkeen niin, ettei sen johdosta vuokria ole tarvinnut nostaa. Asukkaiden ei myöskään tarvinnut muuttaa remontin takia.

❯ Uusien menetelmien pilotointi sopii meille, koska olemme sopivan kokoinen ja hallinnollisesti ketterä yksikkö. Toivon, että tavalliset asunto-osakeyhtiöt hyötyvät kokemuksistamme ja ottavat kopin energiatehokkaista ratkaisuistamme. Suosittelen myös allianssimallia, joka perustuu urakoitsijan ja tilaajan yhteistyöhön koko hankkeen suunnittelun ja toteutuksen aikana. ●

Matts Almgrén 

Kuka?
Kiinteistöliiton Varsinais-Suomen neuvontainsinööri opastaa työkseen taloyhtiöitä energiatehokkuuden parantamiseen liittyvissä asioissa.

Vastaus:
EIVÄT. Monet taloyhtiöt ovat jo tehneet oman osansa, mutta suuremmassa kuvassa olisi vielä paljon parannettavaa.

Perustelut:

❯ Motivan arvion mukaan 10–15 prosenttia asuinkiinteistöjen energiansäästöpotentiaalista olisi mahdollista saavuttaa ilman investointeja. Erityisesti vedenkulutusta on vanhemmissa yhtiöissä usein helppo pienentää. Vuotavien vesikalusteiden kartoittamisella ja korjaamisella sekä virtaamien säädöllä päästään jo pitkälle. Mittaus ja laskutus kulutuksen mukaan motivoi ja palkitsee asukasta vedenkulutuksen vähentämisessä.

❯ Lämmityksen ja ilmanvaihdon säädöt tulisi tarkastaa säännöllisesti. Myös ovien ja ikkunoiden tiivistämiseen ja toimintaan kannattaa kiinnittää huomiota.

❯ Kiinteistösähkössä yhtiö voi säästää esimerkiksi vaihtamalla valaisimet energiatehokkaampiin. Myös valaistuksen ohjaukseen kannattaa panostaa, jotta valoa on sopivasti oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Myös taloyhtiösaunan, autonlämmitystolppien ja sulanapitolämmityksien ohjaus kannattaa tarkistaa aika ajoin.

❯ Energiatehokkuusinvestoinnit kannattaa ajoittaa rakenteiden ja laitteiden elinkaaren mukaan. Ehjää ei yleensä kannata korjata, mutta aina, kun jotakin suurempaa tehdään, tulisi myös energiatehokkuuden parantamista miettiä. Näin taloyhtiö voi tehdä pitkäjänteisesti kestäviä valintoja, jotka näkyvät niin yhtiön taloudessa kuin hiilijalanjäljessäkin.

❯ Asunto-osakeyhtiön osakas voi vaikuttaa taloyhtiönsä hiilidioksidipäästöihin tekemällä aloitteita energiaa säästävistä toimenpiteistä taloyhtiön yhtiökokoukselle. Taloyhtiön kannattaa tehdä toimintasuunnitelma, johon kirjataan osakkaiden toiveet ja tavoitteet oman yhtiön kehittämiseksi. Toimintasuunnitelmassa energia- ja ympäristöasiat voidaan huomioida pitkällä tähtäimellä kaikessa taloyhtiön tekemisessä. ●

Lotta Lyytikäinen 

Kuka?
Projektiasiantuntija vastaa Turku Energian Lämpö-yksikössä uusien palvelujen, tuotteiden ja ratkaisujen myynnistä ja markkinoinnista. Hän on muun muassa mukana kehittämässä Skanssin asuinalueen energiaratkaisuja.

Vastaus:
OSITTAIN. Taloyhtiöt ovat hiljalleen heränneet ajatukseen vähentää hiilidioksidipäästöjään, mutta energia-asioissa on aina varaa parantaa!

Perustelut:

❯ Aina ennen energiatehokkuuteen liittyviä investointeja on tärkeää kartoittaa taloyhtiön nykyinen tilanne. Mistä energiaa tulee ja miten sitä hallinnoidaan? Pienilläkin toimenpiteillä on helppo päästä alkuun. Kun hyödynnetään digitalisaation ja älykkäiden järjestelmien tuomat mahdollisuudet, taloyhtiöistä on mahdollista löytää paljon kohteita, joihin vaikuttamalla päästään kohti terveempää ja energiatehokkaampaa rakennusta.

❯ Saneerausten yhteydessä on mahdollista vähentää taloyhtiön hiilidioksidipäästöjä monin eri tavoin. Hankkeisiin tulisi ottaa mukaan asiantunteva projektipäällikkö, joka ymmärtää taloyhtiön kokonaisuutena.

❯ Energiatehokkuuteen liittyvät investoinnit eivät tuo säästöjä, mikäli niiden suunnittelu on puutteellista tai jos asennusta ja säätöjä ei toteuteta kunnolla. Varsinkin lämmöntalteenottoratkaisuissa ja muissa lämpöpumppuratkaisuissa on hyvä huolehtia järjestelmästä ja ohjata sitä aktiivisesti. > Ei ole kenenkään etu, että taloyhtiöt tuhlaavat lämpöä ja sähköä. Huippukulutus tapahtuu usein juuri niin tunteina, jolloin muutkin tarvitsevat lämpöä ja sähköä. Tällöin energia joudutaan myös tuottamaan ympäristön kannalta epäedullisemmalla tavalla.

❯ Suomen rakennuskanta on hyvin monipuolinen ja samoin ovat myös hiilijalanjälkeä pienentävien sovellusten mahdollisuudet. Jokaiselle taloyhtiölle löytyy oma tapansa, jolla voi vähentää hiilidioksidipäästöjä. Kaikki sovellukset eivät kuitenkaan sovi kaikille.

Sinua saattavat kiinnostaa myös: