Luolavuoren pellettivoimalasta tulee näyttävä ilmestys. Sen koekäyttö alkaa lokakuussa ja pellettivoimala valmistuu ennen talven pakkasia. Laitoksen toimittaja on Renewa Oy.
16.06.2015 | Teksti Maija Rauha | Kuvat Esko Keski-Oja

Suomen suurin pellettilaitos pian koekäytössä

Turku Energia rakennuttaa Luolavuoreen Suomen suurinta pellettilaitosta. Laitoksen koekäyttö alkaa lokakuussa.

Pellettilaitoksen laiteasennukset ja rakennustekniset työt ovat nyt loppusuoralla. Sähkö- ja automaatioasennukset ovat samoin käynnissä.

– Laitteiden koestukset alkavat lokakuun alussa ja koekäytöt lokakuun aikana. Koekäytöt ja käyttöönotto jatkuvat loka-marraskuun ajan ja laitoksen luovutus on aikataulun mukaisesti joulukuun puolessa välissä, kertoo Turku Energian lämmönhankintapäällikkö Ilkka Syrjälä.

Laitostoimittaja on aloittanut myös henkilöstön teoriakoulutuksen ja käytännön koulutus alkaa koekäytön myötä.

Pellettilaitos ei ole käynnissä kautta vuoden, vaan se täydentää muuta kaukolämmöntuotantoa huippukulutuksen aikana. Se toimii myös varavoimalana. Tähän asti vastaavissa tilanteissa on poltettu raskasta polttoöljyä. Öljy on fossiilinen polttoaine, jonka käyttöä ollaan vähentämässä ympäristösyistä.

– Pystymme korvaamaan pellettien poltolla noin 5 000 tonnia raskasta polttoöljyä eli puolet tällä hetkellä käyttämästämme. Tuotamme entistä ympäristöystävällisempää kaukolämpöä määrän, joka riittäisi noin 2 500 omakotitalon lämmitykseen vuoden ajan, Ilkka havainnollistaa.

Lämpökeskuksen teho on 40 megawattia. Viime vuosina Turku Energia on tarvinnut vara- ja huipputeholaitoksien voimaa noin 100 gigawattituntia vuodessa.

Vähemmän päästöjä ilmaan

Polttoöljyn korvaaminen pelleteillä vähentää lämmöntuotannon hiilidioksidi- ja muita päästöjä jo sinänsä. Lämpökeskuksen polttotekniikka, pölypoltto, on lisäksi vähäpäästöinen. Savukaasujen puhdistuslaitteisto pitää osaltaan huolen siitä, ettei lämpökeskuksen piipusta tuprahtele rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä.

– Kaukolämmöntuotantomme hiilidioksidipäästöt vähenevät 15 000 tonnia eli yhtä paljon kuin ovat 3 000 henkilöauton vuosittaiset päästöt.

Pellettilaitoksen käyttöönotto on askel kohti Turku Energian tavoitetta, että vuoteen 2020 mennessä puolet kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla. Tällä hetkellä uusiutuvien energianlähteiden osuus kaukolämmön tuotannosta on neljännes. Pellettilaitos tuo osuuteen 2,5 prosentin lisäyksen.

Puupelletit valmistetaan metsäteollisuuden sivutuotteista, kuten sahanpurusta, ja metsänhakkuiden sivutuotteista, kuten oksista ja latvuksista sekä harvennuspuista.

Puupelletit ovat uusiutuva energianlähde, koska metsät kasvavat uudestaan. Puu sitoo kasvaessaan enemmän hiilidioksidia ilmakehästä kuin poltettaessa vapautuu. Puupelletit ovat myös hiilidioksidineutraali eli päästötön polttoaine. Tämä tekee pelleteistä järkevän polttoainevalinnan, kun laitokset pyrkivät kohti ilmastoystävällisiä tuotantotapoja.

Tiesitkö tämän?

Biopolttoaineita ovat pellettien ja muiden puuperäisten polttoaineiden lisäksi peltobiomassat eli pelloilla kasvatettavat energiakasvit kuten ruokohelpi, hamppu, rypsi ja energiapaju, oljet sekä biokaasu. Uusituvia energialähteitä ovat biopolttoaineet, aurinkoenergia, tuulivoima, vesivoima, maalämpö sekä aalloista ja vuorovedestä saatava energia. 

Sinua saattavat kiinnostaa myös: