28.08.2017 | Teksti Turku Energia | Kuvat Turku Energia

Mistä Turku Energian oma sähköntuotanto muodostuu?

Turku Energialla on osuuksia tuotantoyhtiöissä ja osan myymästään sähköstä se ostaa kahdenvälisin sopimuksin tuottajilta. Turku Energia myy tuotantosähkön Nord Pool -sähköpörssiin. Nord Pool on Pohjoismaiden

Nord Pool on Pohjoismaiden ja Baltian maiden kantaverkkoyhtiöiden yhdessä omistama sähköpörssi, jossa kauppaa käydään sähköllä. Keskeisiä toimijoita näillä markkinoilla ovat tarjontapuolella sähkön tuottajat ja ostajapuolella sähkön vähittäismyyjät sekä suuret teollisuus-laitokset, jotka ostavat tarvitsemansa sähkön suoraan pörssistä.

Turku Energia hankkii kaiken asiakkaidensa tarvitseman sähkön Nord Pool -sähköpörssistä. Uusiutuvista energialähteistä saatavat alkuperätakuut voidaan kohdistaa myös suoraan asiakaskohtaisiksi.

Turku energian osakkuusyhtiöt

1. Kolsin Voima

 • Kolsin vesivoimalaitos (Kokemäenjoki)
  ❯ Teho 45 MW, vuosituotanto Turku Energialle 40 GWh 
 • Korkeakosken vesivoimalaitos (Kymijoki) 
  ❯ Teho 9 MW, vuosituotanto Turku Energialle 14 GWh 
 • Koivukosken vesivoimalaitos (Kymijoki) 
  ❯ Teho 2 MW, vuosituotanto Turku Energialle 2 GWh 
 • Harjavallan vesivoimalaitos (Kokemäenjoki) 
  ❯ Teho 72 MW, vuosituotanto Turku Energialle 14 GWh

          Turku energian omistusosuus 22,5%

2. Suomen Hyötytuuli

 • Reposaaren tuulipuisto, Pori
  ❯ 11 tuulivoimalaa
  ❯ Teho 1–3,3 MW
  ❯ Vuosituotanto Turku Energialle 7 GWh
 • Tahkoluodon merituulivoimahanke, Pori
  ❯ Uuden merituulipuiston rakentaminen on käynnissä, valmistuu vuonna 2017
  ❯ Tulossa 10 tuulivoimalaa, teho 4 MW
  ❯ Vuosituotanto Turku Energialle 16 GWh
 • Raahen Kuljunniemen tuulipuisto
  ❯ 9 tuulivoimalaa
  ❯ Teho 2,3 MW
  ❯ Vuosituotanto Turku Energialle 6 GWh
 • Raahen Nikkarinkaarron tuulipuisto
  ❯ 10 tuulivoimalaa
  ❯ Teho 3,3 MW
  ❯ Vuosituotanto Turku Energialle 13 GWh

  Turku energian omistusosuus 12,5%

3. Turun Seudun Energiatuotanto

Nykyiset sähköä tuottavat laitokset

Yksi CHP-voimalaitos, jossa kolme kivihiilikattilaa: Na1 (reservissä), Na2 ja Na3 (Naantali)
❯ Sähköteho 265 MW
❯ Kaukolämpöteho 340 MW
❯ Höyryteho teollisuudelle 80 MW

Rakenteilla

 • Monipolttoainevoimalaitos: NA4 CHP (Naantali)
  ❯ Valmistuu vuonna 2017
  ❯ Polttoaineteho 430 MW
  ❯ Sähköteho 146 MW
  ❯ Kaukolämpöteho 250 MW
 • Monipolttoainevoimalaitos tulee korvaamaan merkittävästi hiilen käyttöä energialähteenä sähköntuotannossa.

  Turku energian omistusosuus 39,5%

4. Svartisen Holding AS

 • Svartisenin vesivoimalaitos (Norja)
  ❯ Turbiinien tehot 350 MW ja 250 MW.
  ❯ Vuosituotanto Turku Energialle on noin 200 GWh

  Turku energian omistusosuus 34,7%

Turku Energian uusiutuvat energialähteet

Vesivoima
Vesivoimalaitokset Kymijoella, Kokemäenjoella ja Norjassa.

Tuulivoima
Tuulivoimalat Porissa, Raahessa ja Kemiönsaaressa ja muualla pienempiä voimaloita.

Bioenergia
❯ Sähköä saadaan Kakolan jätevedenpuhdistamon lietteestä, kun siitä syntyvää biokaasua ohjataan turbiiniin.
❯ Naantalin monipolttoainevoimalaitos valmistuu vuonna 2017: polttoaineena mm. puunkuoret, puru, oksat, oljet.

Turku Energian myymän sähkön alkuperä 2016

Sinua saattavat kiinnostaa myös: