Turku Energia asensi viime marraskuussa voimalaitoksensa katolle aurinkopaneelit.
13.05.2015 | Teksti Johanna Pelto-Timperi | Kuvat Esko Keski-Oja

Loistava aurinkosähkö

Aurinkosähkön tuottaminen on Suomessa vielä vähäistä, mutta jo tänä vuonna järjestelmien asennukset lisääntyvät. Aurinkopaneelit sopivat niin omakotitaloihin, yrityksiin, taloyhtiöihin kuin vapaa­ajanasuntoihinkin.


Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatehokkuuden professori Jero Ahola uskoo aurinkoenergiaa hyödyntävien investointien kääntyvän kasvuun tänä vuonna ja vauhdin vain voimistuvan lähivuosina.

Aurinkosähkö on maailman nopeimmin kasvava sähköntuotantotapa, koska fossiilisten polttoaineiden väheneminen ja ilmastonmuutos pakottavat etsimään uusiutuvia energiamuotoja. Myös laitteistojen voimakas hintojen lasku vauhdittaa paneelien asennusta. Aikaisemmin ajateltiin, ettei aurinkoa saada Suomessa riittävästi. Meillä on kuitenkin vastaavat olosuhteet kuin Tanskassa tai pohjoisessa Saksassa, joissa aurinkosähköä tuotetaan noin tuhat kertaa enemmän asukasta kohden kuin meillä.

– Suomessa on panostettu uusiutuvan energian käyttöönotossa bioenergiaan, ja aurinkosähkö on jätetty huomiotta. Nyt asenneilmasto on muuttunut, ja aurinkoenergian suurimmat esteet on poistettu. Aurinkosähkövoimala voidaan nyt liittää verkkoon ja mikrotasolla tuotettu ylijäämäsähkö myydä verkon kautta energiayhtiölle, kertoo Jero.

Investointituki tarpeen

Ratkaisematon haaste on vielä mikrotuottajien, kuten omakotitaloasukkaiden, aurinkopaneeleista syntyvän ylijäämäsähkön mittaustapa. Professorin mielestä myös kotitalouksien tulisi saada valtiolta investointitukea aurinkosähköjärjestelmien hankintaan ja asennukseen. Nyt asennuksen työosuuteen saa käyttää kotitalousvähennystä.

– Yritykset ovat jo asentaneet omia aurinkopaneeleja. Se on monellakin tavalla kannattavaa.

Kannattavuus nousussa

Kotitalouksissa aurinkosähkön valjastaminen on tullut taloudellisesti kannattavammaksi, kun järjestelmien hinnat ovat laskeneet. Järjestelmät ovat tulleet myös tehokkaammiksi. Aurinkosähköä tuottavat järjestelmät voivat ol­la joko verkkoon liitettyjä tai itsenäisiä. Järjestelmään voidaan kytkeä myös akusto. Tämä on tuttua esimerkiksi sähköttömissä vapaa-­ajan asunnoissa.

Jero toteaa, että edullisen hintakehityksen takia pientaloihinkin voidaan asentaa kilowattiluokan laitoksia. Paneelit tuottavat tasavirtaa, joka vaihtosuuntaajan avulla muunnetaan samaan taajuuteen ja jännitteeseen kuin sähköverkossa. Keskiarvoisesti on laskettu, että eteläisessä Suomessa omakotitalon katolle asennetaan noin 20 kappaletta 250 watin aurinkopaneeleja, joista saadaan sähköä 4 500 kWh vuodessa. Aurinkopaneelien tekninen elinikä on noin 25–30 vuotta.

– Aurinkosähkö on kannattavinta kuluttaa itse, Jero toteaa. ●

Tiesitkö eron? Aurinkopaneeli tuottaa sähköä ja aurinkokeräin lämpöä.

Pientuotannon osto alkanut

Turku Energia kehittää uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa. Aurinkosähkön hajautettu tuotanto on hyvä esimerkki uudesta energia-ajattelusta.

Turku Energian alueella aurinkosähkön tuottaminen on vasta alkuvaiheessa, mutta pientuottajien ylijäämäsähköä ostetaan jo pilottikohteista. Aurinkosähkön ostoon ollaan kehittämässä tuntihintaan perustuvaa tuotetta. Myös muita aurinkosähköön liittyviä hankkeita on vireillä.

– Meillä on valmiudet olemassa aurinkosähkön ostamiseen. Selvitystyötä tehdään edelleen, jotta saamme asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen tavan toimia. Turun alueella ollaan vasta heräämässä aurinkosähkön moniin mahdollisuuksiin, ja meille tulee paljon kyselyjä asiasta, kertoo sähkönmyynnin johtaja Ville Pentti.

Villen mukaan pientuottajien on järkevää mitoittaa järjestelmänsä niin, ettei se tuota paljon ylimääräistä sähköä, koska aurinkosähkö on taloudellisinta käyttää itse.

– Aurinkosähkö on tulevaisuudessa yksi tärkeimmistä tavoista uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Uskomme järjestelmien rakentamisen lisääntyvän, koska niiden Pientuotannon osto alkanut rakentaminen on taloudellisesti entistä järkevämpää isosta alkuinvestoinnista huolimatta, Ville miettii. Turussa aurinkopaneelien ja -keräimien asentaminen vaatii kaupungin rakennusvalvonnasta hankittavan julkisivutoimenpiteen toimenpideluvan. Aurinkokeräimistä ei tarvitse ilmoittaa verkkoyhtiölle eli Turku Energialle. Lupakäytännöt vaihtelevat kunnittain, joten asia tulee selvittää kotikunnan rakennusvalvonnan kanssa.

Aurinkopaneeleista sen sijaan tulee ilmoittaa Turku Energia Sähköverkot Oy:lle. Jos järjestelmä liitetään verkkoon, tulee siitä tehdä pientuottajan ostosopimus. Ennen aurinkopaneelien hankintaa verkkoyhtiön on myös hyväksyttävä laitteisto, jotta se noudattaa muun muassa turvallisuusmääräyksiä. Lisäksi tuotantolaitoksesta tulee tehdä ilmoitus pelastuslaitokselle. Kannattaa käyttää luvanvaraista sähköurakoitsijaa, jolla on mielellään jo kokemusta paneelien asennuksista. On hyvä varmistaa, että laitteistossa on turvakytkin, jolla se voidaan erottaa talon sähköverkosta esimerkiksi remontin tai jakelukatkon aikana. Verkkoyhtiöön ja rakennusvalvontaan on hyvä olla yhteydessä jo järjestelmän suunnitteluvaiheessa ennen hankintaa. ●

Sinua saattavat kiinnostaa myös: